1) DAGAFSPRAKEN vanaf 01/09/2018 t.e.m. 31/08/2019.

Deze zijn voor problemen die dezelfde dag nog moeten nagekeken worden, bvb hoge koorts, plotse pijn, …Hiervoor bel je liefst van 7u tot 8u op telefoon 02 657 00 13. Een "dagafspraak" boeken kan enkel telefonisch. Laat de telefoon lang genoeg bellen of bel even later terug. Er is steeds iemand in de praktijk bereikbaar, maar die persoon kan niet altijd direct opnemen. 
BIJ LEVENSBEDREIGENDE OPROEPEN, BEL EERST 112!

De beschikbare artsen staan weergegeven in onderstaand weekschema.

2) GEWONE AFSPRAAK

Deze zijn er voor minder dringende en chronische problemen. Chronische patiënten (zoals mensen met suikerziekte, hoge bloeddruk, vaccinaties, kwaaltjes die reeds geruime tijd aanwezig en niet dringend zijn, ed) kunnen meteen na het consult al een nieuwe afspraak nemen voor de volgende controle na 3 of 6 maand. Voor een verzekeringsonderzoek of volledige check up moet je voldoende tijd (2 blokjes) voorzien.

Een "gewone afspraak" neem je best via de links op deze website die u hier aan de rechter kant ziet, of via de secretaresse tussen 9u tot 11u elke werkdag op telefoon  02 657 00 13

3) AVONDRAADPLEGING volgens RICHTUUR

 De avondraadpleging wordt als volgt georganiseerd:

  • Tussen 17u en 19u kan u op 3 manieren een contactmoment vastleggen: telefonisch, aan de balie of via de website. De richturen zijn enkel voor de dag zelf en lopen maximaal tot 21u.
  • U heeft in de meeste gevallen de keuze uit 2 dienstdoende artsen, zoals weergegeven in bovenstaand schema.
  • U wordt verwacht tien minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn in de wachtzaal.
  • Per richtuur beperken we ons tot 1 probleem  en 1 patiënt.
  • Voor dringende gevallen kan u, zelfs indien alle afspraken volzet zijn, steeds contact opnemen met de wachtdoende arts binnen de praktijk.
  • Het door u geboekte contactmoment wordt ook gezien als een richtuur. Dit wilt zeggen dat we onder bepaalde omstandigheden (urgenties, langdurige contactmomenten,...) steeds van dit uur af kunnen wijken. 

4) Huisbezoeken

Huisbezoeken worden best aangevraagd tussen 8u en 9u. Huisbezoeken worden enkel gedaan indien het onmogelijk is de verplaatsing zelf te maken. 

5) Het weekend

In het weekend is er van 8 tot 20u een arts van Hoeilaart bereikbaar. Op zaterdag tussen 8 en 10u vindt er een vrije raadpleging plaats zonder afspraak, bedoeld voor dringende problemen. Na 20u werken we samen met de wachtdienst van Overijse.

6) Resultaten

Voor het opvragen van resultaten van onderzoeken of bloednames, bel je steeds op het moment waarop je arts het vroeg. Bel je op een ander moment, dan wordt je oproep genoteerd en belt de arts jou terug. Vermijd te bellen voor 7u of na 19u.

Dr. Herman Docx
Boek afspraak
Dr. Ann Van Damme
Boek afspraak
Dr. Sofie Dedeurwaerdere
Boek afspraak
Dr. Bert Vaes
Boek afspraak
Dr. Saskia Depraetere
Boek afspraak
Dr. Jonas Meys
Boek afspraak
Dr. Lien Vanden Heuvel
Boek afspraak
Dr. Jeroen Verly
Boek afspraak